VŠTVS Palestra

Historie současného vzdělávacího zařízení s názvem Palestra začíná v roce 1990, kdy vzniklo vzdělávací středisko, které zajišťovalo rekvalifikační kurzy v oblasti tělesné výchovy a sportu. Na základě získaných zkušeností a zvyšujícího se zájmu o studium v této oblasti byl zpracován projekt jednoletého a později dvouletého pomaturitního kvalifikačního studia. Projekt byl akreditován 30. 6. 1992 a výuka začala v jednoletém studiu 1. 9. 1992 a ve dvouletém 1. 9. 1993.

V roce 1995 jsme předložili k akreditaci projekt Vyšší odborné školy. Mezi nově akreditovanými VOŠ jsme byli jedinou se sportovním zaměřením. Po schválení projektu  1. 1. 1996 byla Akademie tělesné výchovy a sportu Palestra, vyšší odborná škola s.r.o. s tříletým oborem "Manager sportu" zařazena do sítě škol . Výuka byla zahájena 1. 9. 1996. 1. září 1999 začala výuka i ve čtyřletém dálkovém studium. K rozšíření nabídky studijních oborů došlo v roce 2000, kdy byl akreditován studijní obor Pedagogika volného času pro denní i dálkové studium . Výuka začala 1. září 2001.

 V roce 2007 byly studijní obory Kondiční a sportovní specialista a Sportovní a volnočasový pedagog, jak v prezenční, tak i kombinované formě studia, úspěšně reakreditovány. Po celou dobu své existence realizuje Palestra v rámci celoživotního vzdělávání kvalifikační a rekvalifikační kurzy akreditované MŠMT ČR. Jejich počet se v souladu s požadavky trhu práce zvyšuje. V současné době zajišťujeme 18 akreditovaných kurzů a 8 seminářů. V roce 2010 byla prodloužena platnost akreditace bakalářského studijního programu Tělesná výchova a sport se studijním oborem Sportovní a kondiční specialista a Sportovní a volnočasový pedagog do 1. srpna 2017. V rámci studijního oboru Sportovní a kondiční specialista byla akreditována specializace Wellness. 

V souladu se svým zaměřením spolupracuje Palestra také s řadou institucí při organizačním zajištění významných sportovních akcí např. Jizerská padesátka nebo Prague International Marathon. Také v této oblasti bude vysoká škola navazovat na vytvořenou tradici a dále ji rozvíjet tak, aby odpovídala vysokoškolskému charakteru studia.

Během svého působení se VŠTVS PALESTRA  podařilo realizovat v rámci projektů  ESF tři grantové projekty (v období  2004 - 2008):

 

  • Projekt vzdělávání pracovníků cestovního ruchu v oblasti wellness
  • Projekt rozvoje dalšího vzdělávání pro pedagogické pracovníky v oblasti volnočasových aktivit
  • Projekt vzdělávání pracovníků Vězeňské služby ČR.

 

Tyto projekty byly úspěšně dokončeny, v současné době se uchází VŠTVS Palestra o další grantové projekty

V roce 2009 byla na VŠTVS Palestra realizována 1. mezinárodní wellness konference Východiska pro odborné vzdělávání wellness specialistů, výstupem z konference bylo vydání recenzovaného sborníku. 

 

Více na www.palestra.cz.  

  

Vyhledávání

Kontakt

Diagnostické centrum Palestra Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA
Slovačíkova 400/1
197 00 Praha 9 - Kbely
212 277 715