Diagnostika - svalová hmota x tělesný tuk

Diagnostika -  svalová hmota x tělesný tuk

Snížení procenta tělesného tuku se dá docílit jednak úpravou stravovacích návyků, tak pravidelnými pohybovými aktivitami. Udává se, že stravovací návyky mají cca 70% vliv a zbylých 30% má na redukci tuku vliv pohybová aktivita. Cíleně redukovat tuky pomáhají zejména aerobní aktivity, kdy je přítomen kyslík, který umožňuje spalování tuků. Aerobní aktivity jsou např. jogging, aerobik, jízda na kole apod. Aerobní pohyb je daný tepovou frekvencí v určitém pásmu, kdy by se měl pohybovat v cca 65 - 85 % vaší maximální tepové frekvence. Tepovou frekvenci Vám změříme na ergometru sport testerem.  Anaerobní pohyb naopak pomáhá zvyšovat množství svalové hmoty a tak zvyšovat i bazální metabolismus.

Vyhledávání

Kontakt

Diagnostické centrum Palestra Diagnostické centrum Palestra
Slovačíkova 400/1
197 00 Praha 9 - Kbely
212 277 747